Global TPE Sealing Solutions
kalite_politikamiz

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Müşteri isteklerinin eksiksiz ve düşük maliyet ile karşılanabilmesi için sürekli sistem ve ürün geliştirilmesini sağlamak;

Tasarım çalışmaları ile ulusal ve uluslararası pazarlarda öncü olmak;

Havayı, suyu ve toprağı en az kirletecek ürünler geliştirmek, insan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarını geliştirmek, yapılan her faaliyette kalite bilinci ve sorgulayıcı bakış açısını dikkate alan şirket kültürünü benimsemek;

Kalitemizin ayrılmaz parçası olan tedarikçiler ve müşteriler ile işbirliği içerisinde olmak.

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması, kalitemizin ayrılmaz parçası olan tedarikçiler ve müşteriler ile işbirliği içerisinde olmak;

İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,

Tüm paydaşlarıyla birlikte, sosyal sorumluluklarının gereklerini yerine getirmek ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını destekleyecek şekilde üretimini gerçekleştirmek;

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda bütün süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,

Müşterilerimize, en hızlı tasarımla, en uygun kalitede, seçim kolaylığı olan compound ürünleri ve kusursuz hizmetleri sunmak;

Ürünlerimizin kullanım alanlarına ve ilgili standartlara göre uygun üretilmesini sağlamak; 

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için bütün gücümüzle çalışırız.

Global TPE Çözümleri

Lütfen bekleyiniz.. E-posta adresi hatalı. * işaretli alanlar boş bırakılamaz. Formunuz başarılı bir şekilde gönderilmiştir. Hata oluştu lütfen tekrar deneyiniz.