Global TPE Sealing Solutions
kalite_politikamiz

Kalite Politikamız

ÇALIŞMA PRENSİPLERİMİZ

 

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlileri arttıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için bütün gücümüzle çalışır ve yasal şartlara uyarız.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

 • Müşteri isteklerinin eksiksiz ve düşük maliyet ile karşılanabilmesi için sürekli sistem ve ürün geliştirilmesini sağlamak;
 • Tasarım çalışmaları ile ulusal ve uluslararası pazarlarda öncü olmak;
 • Havayı, suyu ve toprağı en az kirletecek ürünler geliştirmek, insan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarını geliştirmek, yapılan her faaliyette kalite bilinci ve sorgulayıcı bakış açısını dikkate alan şirket kültürünü benimsemek;
 • Kalite yönetim sistemimizin; ISO 9001 standardı gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak;
 • Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması, kalitemizin ayrılmaz parçası olan tedarikçiler ve müşteriler ile işbirliği içerisinde olmak;
 • İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesini sağlamak;
 • Tüm paydaşlarıyla birlikte, sosyal sorumluluklarının gereklerini yerine getirmek ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını destekleyecek şekilde üretimini gerçekleştirmek;
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda bütün süreçlerimizideki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini sağlamak;
 • Müşterilerimize, en hızlı tasarımla, en uygun kalitede, seçim kolaylığı olan compound ürünleri ve kusursuz hizmetleri sunmak;
 • Ürünlerimizin kullanım alanlarına ve  ilgili standartlara göre uygun üretilmesini sağlamak;
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak;

 

Kalite Politikamızın temel ilkeleri olarak belirlenmiştir.

Global TPE Çözümleri